Productie
   In vederea adaptarii procesului de fabricatie la tehnologiile moderne si pentru a asigura fabricatia produselor in conditii de competitivitate atit pentru piata interna cit mai ales pentru  piata externa, ALTUR SA a realizat  o serie de investitii S-a avut in vedere ca utilajele si instalatiile achizitionate sa corespunda nivelului tehnologic actual si Ón concordanta cu cerintele de calitate impuse de principalii clienti.
    Fondata in 1979 ALTUR dispune de 4 sectoare de productie principale