Strategia Altur de dezvoltare pe termen mediu si lung are ca obiective majore:
-    îmbunatatirea continua a activitatilor, proceselor si produselor ALTUR
-    extinderea pietei de desfacere interne si externe
-    extinderea gamei de produse si concentrarea pe productia de piese prelucrate cu valoare adaugata mare
-    reducerea costurilor si scurtarea ciclurilor de productie,  cresterea eficientei energetice pe întregul lant de productie
-    cresterea eficientei operationale si reducerea timpilor de livrare
-    investitii în tehnologie de ultima generatie, cât si investitii în cercetare si dezvoltare
-    înglobarea ultimelor inovatii tehnologice în domeniu, in vederea cresterii standardelor de productie în ceea ce privette calitatea si costurile produselor
-    reducerea impactului asupra mediului înconjurator si apropierea de tinta de zero deseuri si zero emisii,  si conformarea continua cu normele de protectie a mediului si gestionarea eficienta a deseurilor.


Strategie